8 Aralık 2009 Salı

BİŞKEK ŞEHİR BİLGİLERİ

Gezilebilecek Yerler:

Kırgız Devlet Tarih Müzesi:
Adres: Ala-Too Meydanı
Tel: 0312 22 36 08

Kırgız Milli Resim Müzesi:
Adres: Sovetskaya cad. No:196
Tel:0312 22 36 08
Erkindik Bulvarı Resim Galerisi:

Ala-Too Meydanı .
Panfilov Parkı:
Panfilov sok. No:58

Tiyatrolar

Kırgız Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu
Adres: Sovetskaya cad. No:167
Tel: 0312 21 23 55

T. Abdumomunov Kırgız Devlet Dram Tiyatrosu
Adres: Panfilov sok. No:273
Tel: 0312 21 69 12

N. Krupskaya Kırgız Devlet Dram Tiyatrosu
Adres: Panfilov parkı
Tel: 0312 22 69 29
T. Satılganov Kırgız Devlet Filarmonisi
Adres: Çüy cad.
Tel: 0312 21 78 67

Ala-Too Meydanı
Çüy cad.

Alışveriş Yapılabilecek Yerler:

Vefa Center (Mağazalar, supermarket ‘Ramstore’, Fast Foodlar, Sinema: VIP restoran,daireler, konferans salonlar, otopark v.s.)
Gorkiy cad. 27/1# Soviyetskaya cad. kesilişi

Beta-Stores (Hipermarket)
Adres: Çüy cad. No:150
Telefonlar: 00 996 312 61 10 71
Fax:00 996 312 61 10 86

SUM ‘Ayçürök’
(Kapalı alış-veriş merkezi)
Adres: Çüy cad. No:155

Silk Way (Kapalı alış-veriş merkezi)
Adres: Çüy cad. Ve İbraimova cad kesilişi
Telefonlar: 00 996 312 66 79 07

Dordoy Plaza (Kapalı alış-veriş merkezi)
Adres: İbraimova cad. 115 A
Telefonlar: 00 996 312 69 00 40, 69 05 40
Fax: 00 996 69 04 49

Halk Pazarları

Oş pazarı
Çüy – Beyşenaliyeva Cad. kesişmesi .
Orto-Say pazarı
7 mikrorayon.
Dordoy Pazarı (Tekstil Pazarı)

Yemek Yenebilecek Yerler (Türk Lokantaları):

Beta Gourment,
Adres: Çüy cad. No:150
Telefonlar: 00 996 312 61 10 71
Fax:00 996 312 61 10 86

Svetoç Restoranı
Kiyevskaya cad. 89 # Logvinenko cad.
Tel: 21 54 61

Ocak Kebab Restoranı
Moskovskaya cad. Ve Toktogula cad. Kesilişi Tel: 22 10 20

Has Şirin Kafesi
Sovetskaya cad. 137
Tel: 68 00 92

Prince Food
Vefa Center 3. Kat

Yusa Fast Food

City Lux

Moon Light

VIP Restoran ‘Blue Tower’
:
Adres: Gorkıy cad. 27/1 Vefa Center
Tel: 0312 59 69 80

City Lux Restoranı
İbraimova cad. 101
Tel: 68 24 23

7 Aralık 2009 Pazartesi

ISIK-GÖL

Karla kaplı dağlarla çevrelenmiş olmasına rağmen, gölün suları hiçbir zaman donmaz; bundan dolayı gölün adı "ısı veya sıcak, ılık göl" anlamına gelen Kırgız Türkçesi'nde "Isık Köl"dür. Kırgız Türkleri bu göl için "Kırgızistan'ın bermeti (incisi)" diye adlandırmışlardır. Göl'ün uzunluğu batı-doğu yönünde 182 km, kuzey-güney genişliği 60 km'dir. Kıyılarının toplam uzunluğu 988 km olup 6.236 km²'lik bir alanı kaplar. Gölün ortalama derinliği 278 m., en derin yeri 668 m.'dir. Isık gölün güney kıyılarına karşın kuzey kıyılarında kıyı birdenbire derinleşmez ve fazla derin değildir. Güney kıyılarında eşderinlik eğrileri daha sıktır.

Yaklaşık 118 akarsu ve dereler, gölü besler. En büyükleri Cırgalan ve Tüp'tür. Soğuk ve sıcak kaynak suları ve kar suları da gölü besleyen diğer kaynaklardır. Gölün suyu biraz tuzludur, ve su düzeyi her yıl yaklaşık 5 cm düşmektedir. Eski eserlerde Isık Gölü'nün isimleri Türk Gölü, Idık(Iyık-mukaddes) Göl olarak geçer. Güneyinde Boz-Bezik dağı (45.3 km) ve Urakır dağı (46.4 km) konumlanır.

Isık Göl'ün kumlu kıyısı 320 km olup, Kırgızistan'ın en önemli ve geleceği parlak turizm bölgesidir. Balık bakımından zengin olan göl, hem Doğa koruma alanı, hem de dinlenme ve tatil yeridir. Kıyısında Karakol ve Çolpon-Ata isminde şehirler bulunur. Ayrıca göl Cengiz Aytmatov'nın bir romanına sahne olmuştur. Bir asır öncesinde gölün mukaddes olduğuna inanıldığı için göle pek girilmezmiş fakata günümüzde turizm sahası olması dolayısı ile başta Kırgız Türkleri, Kazak Türkleri, Sibirya Türkleri ve Ruslar göle en çok giren turistlerdir. Örnök köyünün kuzey tarafında taşlar üstünde çok eski tarihe ait dağ keçisi resimleri bulunmaktadır. Isık göl ile Çon Kemin arasındaki Küngöy Ala dağın Isık göl tarafındaki eteklerinde çok eski devirlere ait taş üstündeki resimlere çok rastlanır.



ORTA ASYA ÜLKESİ: KIRGIZİSTAN

Kırgızistan - (Kırgız Türkçesi: Кыргызстан; Rusça: Киргизия, okunuşu: Kirgizia veya Kirghizia, UFA: /ˈkəːgɪztan/), Orta Asya'da bir ülke. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti'dir.
Kırgızistan, Kırgız ülkesi anlamına gelir. Kırgız isminin kökeni hakkında ise birkaç teori mevcuttur. Bunlardan birincisi -iz eki (iki - iz=ikiz vb.) almış kırk'tır. Yani Kırk-ız, Kırklar'dır[3]. Konu ile ilgili diğer bir teori de Prof. Dr. Nadir Devletin Çağdaş Türkiler kitabında geçmektedir. O da Kırgız adı Türkçe'de kır - gez'mekten geldiğini söylemiştir.

Tarih

Kırgızlar, Göktürk devrinde Kögmen (Sayan) Dağları'nın kuzeyinde yaşamışlardır. 840 yılında Uygur Devletini yıkarak bu topraklarda kendi devletlerini kurmuşlardır. Daha sonra bugün yaşadıkları topraklara gelen Kırgızlar, Karahanlılar zamanında Müslüman olmuşlardır.

Ruslara Orta Asya'lı halklardan ilk olarak girerler. Toplumlar arası kavgalar çıkmaya başlayınca Bagış uruusu (toplumu), 1881 yılında Rusya İmparatorluğu'nun egemenliği altina girmeye karar verir.

Başlangıçta 1919'da Sovyet gücü bölgede kabul görmüştür ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti içinde Kara-Kırgız Özerk Bölgesi oluştu (Kara-Kırgız terimi1920'lerin ortasında Ruslar onları aynı zamanda Kırgız olarak bakılan Kazaklar'dan ayırıncaya kadar kullanılmıştır). 5 Aralık 1936'da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, tam bir Sovyetler Birliği cumhuriyeti olarak kabul görmüştürler boyunca Kırgızistan, kültür, eğitim ve sosyal yaşam açısından epeyce geliştirildi. Okur yazarlık büyük ölçüde gelişti ve standart bir edebi dil ortaya çıkarıldı. Ekonomik ve sosyal gelişme de dikkate değerdi. Kırgız milli kültürünün çok sayıda yönleri Stalin'in milliyetçi eyleminin baskısına rağmen muhafaza edilmişti ve bu nedenle, tümBirlik otoriteleri ile olan gerginlikler sürmekteydi.

Sovyet açıklık ve dürüstlük politikasının ilk yılları, Kırgızistan'da politik iklim üzerinde küçük bir etki yapmıştı. Bununla birlikte Cumhuriyet'in basın mensuplarına daha fazla liberal bakış edinmeleri ve Yazarlar Birliği'nce yeni bir yayın olan Literaturny Kirghizstan'ı kurmaları için izin verilmişti. Gayriresmi politik gruplar yasaklanmıştı fakat 1989'da derin iskan krizi ile uğraşmak için ortaya çıkan birkaç grubun faaliyetlerine izin verilmişti.

1990 yılının Haziran ayında Özbekler ve Kırgızlar arasındaki etnik gerginlikler Özbekler'in olduğu Oş İli'ni kaplamıştı. Şiddetli karşılaşmalar birbirini izledi ve bir emniyet ve sokağa çıkma yasağı durumu hasıl oldu. 1990 yılının Ağustos ayına kadar düzen eski haline getirilemedi.[kaynak belirtilmeli]

1990'ların başları Kırgızistan'a yeni değişimler getirdi. Kırgızistan Demokratik Hareketi Parlamento'nun desteğiyle önemli bir politik güç haline geldi. Kırgız Bilim akademisi'nin liberal başkanı Askar Akayev 1990 yılının Ekim ayında başkan seçildi. Takip eden Ocak ayında Akayev, yeni hükümet yapılarını öne sürdü ve çoğunlukla daha genç ve reforma yönelik politikacılardan oluşan yeni bir hükümet tayin etti.

1990 yılının Aralık ayında Yüksek Sovyet, cumhuriyetin adını Kırgızistan Cumhuriyeti olarak değiştirmek üzere oy verdi. 1991 yılının Şubat ayında başkent Frunze'nin adı devrim öncesi adı olan Bişkek olarak değiştirildi. Bağımsızlığa giden bu estetik hareketlere rağmen, ekonomik gerçeklikler Eski Sovyetler Birliği'nden ayrılmaya karşı durur gibi gözükmekteydi. 1991 yılının Mart ayındaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yaptığı bir referandumda seçmenlerin %88,7'si Eski Sovyetler Birliği'nin yenilenmiş federasyon olarak tutulması teklifini uygun buldular.

19 Ağustos 1991'de Olağanüstü Hal Komitesi, Kırgızistan'da Akayev'i indirme girişiminin görüldüğü Moskova'da güç elde etti. Ertesi hafta darbenin sönmesinden sonra Akayev ve İkinci Başkan German Kuznetsov Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden istifalarını açıkladılar ve tüm daire ve sekreterya istifa etti. Bunu 31 Ağustos 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığı sağlayan Yüksek Sovyet oylaması takip etti.

Bağımsızlık

1991 yılının Ekim ayında Akayev rakipsiz ilerledi ve oyların %95'ini alarak doğrudan yeni bağımsız cumhuriyetin başkanı seçildi. O ay diğer yedi cumhuriyetin delegeleriyle birlikte Yeni Ekonomik Toplum Paktı'nı imzaladı. Sonunda 21 Aralık 1991'de diğer dört Orta Asya cumhuriyeti ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu'na resmen katıldı. 1992'de Kırgızistan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na katıldı.

2005 yılının Mart ayındaki parlamenter seçimlerden sonraki Lale Devri, Başkan Akayev'i 4 Nisan 2005'te istifaya zorladı. Muhalefet liderleri koalisyon kurdular ve yeni hükümet BaşkanKurmanbek Bakiyev ve Başbakan Feliks Kulov altında şekillendi.

Politik istikrarı sağlamak mümkündür, 2005 yılının Mart ayında seçilen parlamentonun 75 üyesinden üçü suikast sonucu öldürüldü 10 Mayıs 2006'da ölenlerin birisinin kardeşi de suikaste kurban gitti. Kırgızistan'da bugün hakim olan sorunlar; devlet-şahıs işletmelerinin özelleştirilmesi, demokrasi ve politik özgürlüklerin geliştirilmesi, iç-etnik ilişkiler.